Praktijk Parker Brady heeft momenteel een aanmeldstop. Er is geen plek voor nieuwe clienten.

Psychotherapie Praktijk Parker Brady is sinds 2011 een zelfstandig gevestigde praktijk, begonnen in het centrum van Amsterdam en nu in Utrecht. In de praktijk kunt u terecht voor kortdurende of langdurende psychotherapie. Ik ben cognitief gedragstherapeut, maak aanvullend gebruik van verschillende stromingen en behandel allerlei soorten klachten met als specialiteit eetstoornissen. Ook ben ik bevoegd EMDR (basis) behandelaar.

Wanneer psychotherapie
Psychotherapie kan helpen bij klachten zoals o.a. onzekerheid, somberheid, wisselende stemmingen, spanningsklachten, slaapproblemen, angst- en dwangklachten, eetproblemen, identiteitsproblemen, relatie- en gezinsproblemen, problemen in de omgang met anderen, gestagneerde rouw, problemen met acceptatie van een ziekte, en klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis. Korte psychotherapie als het kan en langdurige psychotherapie als het moet.

Kwaliteitstoetsing praktijk
Als psychotherapeut en praktijkhouder word ik een keer per vijf jaar gevisiteerd door een commissie van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychotherapeuten). De visitatie is een onderdeel van het kwaliteitsstatuur van de LVVP. Bij deze visitatie wordt de praktijk doorgelicht op verschillende kwaliteitscriteria: dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. 
De laatste visistatie was in november 2021, het resultaat was positief. De praktijk is goed gekeurd voor de komende vijf jaar. 

LVVPvisitatie SiteLock