Indeling GGZ

De indeling in 1ste en 2de lijns GGZ is verdwenen. In plaats daarvan is er een onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. De behandelingen bij Praktijk Parker Brady vallen in principe binnen de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). De behandelingen zijn toegespitst op ernstige problematiek en zijn over het algemeen langerdurend dan behandelingen in de Basis GGZ.

Om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierin moet, naast een aantal administratieve gegevens, in ieder geval worden genoemd dat de huisarts u verwijst voor de G-GGZ en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Deze brief moet geschreven zijn vóór het eerste gesprek met uw psychotherapeut. Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en de diagnostiek bepaalt uw behandelaar of uw probleem binnen de G-GGZ valt. Zonodig verwijst de behandelaar u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening.

Eigen risico 2021
In 2021 is het eigen risico voor iedere verzekerde (minimaal) 385 euro per jaar. Uw behandelaar stuurt de declaratie voor de behandeling aan het eind van de behandeling naar uw zorgverzekeraar. Het eigen risico zal dan worden verrekend met u. 

Een aantal stoornissen wordt niet meer door de verzekering vergoed (o.a. werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen). Behandeling hiervan zult u zelf moeten betalen. Ook wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op vergoeding van uw verzekering komt de behandeling voor uw eigen rekening. U kunt dit bij uw eigen verzekering navragen. Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw behandelaar of met uw zorgverzekering.

Voor vergoedingen in de GGZ zie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie.

Contracten
Praktijk Parker Brady heeft in 2021 contracten met een aantal zorgverzekeraars; dat betekent dat uw behandeling rechtstreeks bij deze gecontracteerde verzekeraar wordt gedeclareerd na afloop van het eerste behandeljaar of wanneer u de behandeling beeindigt. Met een aantal zorgverzekeraars heb ik geen contracten. Zie hieronder.
Uw behandeling wordt dus grotendeels vergoed, al is het mogelijk dat uw behandeling met uw eigen risico wordt verrekend indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten.

Zorgverzekeraars:
Wel een contract:
a.s.r. (De Amersfoortse, Ditzo)
DSW (In Twente, Stadholland)
ONVZ (PNO, VVAA)
Zilveren Kruis (Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, OZF, Pro Life)
ZorgenZekerheid (AZVZ)

Geen contract:
Caresq (Aevitae)
CZ (Nationale Nederlanden, OHRA)
ENO (Holland Zorg, Salland, Zorg Direct)
Menzis (Anderzorg, Hema)
VGZ (Besured, Bewuzt, IZA, IZZ, MJVP, National Academic, Promovendum, SZVK, UMC, Unive Zorg, Zekur, Zorgzaam verzekerd)

Vergoedingen
Indien u bent verzekerd bij één van deze niet gecontracteerde zorgverzekeraars ontvangt u aan het eind van uw behandeling of na een jaar een rekening. Ik hanteer daarbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. U dient deze rekening aan mij te voldoen. U kunt uw rekeningen naar uw zorgverzekering sturen. In dit geval geldt dat er bij een restitutie polis een bijna (92-93% van het NZA tarief) of volledige (100% van het NZA tarief) vergoeding zal zijn en bij een natura polis zal dit vergoedingspercentage varieren van 50-75%.

Volledige (zuivere) versus niet volledige restitutie polissen 
Sommige verzekeraars bieden restitutiepolissen aan die geen volledige restitutie polis zijn, maar slechts een deel van het NZA tarief vergoeden. Zij noemen dit het marktconforme tarief. Voor een overzicht van de volledige (zuivere) restitutie polissen verwijs ik u naar https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2021/ 

DBC's
De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. De uiteindelijke rekening van de DBC is opgebouwd uit de directe en indirecte tijd die de behandelaar besteedt aan je behandeling, een "behandelbundel". De DBC factuur geeft een overzicht van alle directe tijd, zoals de intake, behandelcontacten en telefonische contacten. En van alle indirecte tijd, zoals het rapporteren over de behandeling,  behandelbesprekingen en contacten met derden. 
Een DBC start bij het eerste directe contact (telefonisch of persoonlijk) met de praktijk. De zorgverzekeraar verrekent het verplicht eigen risico van het jaar waarin de DBC is gestart. Het kan voorkomen dat u pas ruim een jaar na de start van de behandeling een rekening ontvangt van de zorgverzekeraar.

Voor een indicatie van de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit:
0-99 minuten                         €   180
100-250 minuten                   €   370
250-799 minuten                   € 1500
800-1799 minuten                 € 2900
1800-2999 minuten               € 5000
3000-5999 minuten               € 8800

Budgetten
De meeste ziektekostenverzekeraars geven psychotherapeuten een beperkt budget voor behandeling. Het kan dus zijn dat u verzekerd bent bij een door mij gecontracteerde verzekeraar waar ik geen budget meer voor heb.

Niet verzekerde zorg
Bepaalde psychische klachten vallen niet onder de dekking van de basisverzekering. Zo worden relatietherapie, seksuologie en psychotherapie bij overspannenheid niet vanuit het basispakket vergoed. Sommige aanvullende polissen van zorgverzekeringen vergoeden de behandeling van deze klachten tot een bepaald maximum. Ook hier geldt dat het raadzaam is je polis te checken. 
In het geval van niet verzekerde klachten, is het mogelijk om zelf te betalen. Het tarief voor zelf-betalers is € 105 voor een sessie van 45 minuten.  

Tarief voor afzeggen of niet verschijnen
Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. De weekenden, feestdagen en de vrijdagen (praktijk gesloten) worden niet meegerekend. Je annulering moet worden bevestigd door de praktijk (via mail of telefoon) anders wordt de annulering niet als zodanig erkend. Bij verhindering door ziekte geldt ook het afzegtarief. 

Voor 2021 is het tarief voor afzeggen binnen 24 uur of no-show (wegblijven zonder bericht) € 50 (± 50% van de kosten). 

Zie verder voor een heldere uitleg van de vergoedingen: https://www.lvvp.info/voor-clienten/vergoedingsregeling/.

Clienten folder met aanvullende informatie over verzekeringspolissen, privacy etc. LVVP cliënten folder

 

Kosten voor supervisie (supervisor VGCT)
€ 100 voor 60 minuten