Voor andere psychotherapeuten zie: www.lvvp.info. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Laatste update: