Er is momenteel een wachttijd van meer dan 14 weken dus er is een aanmeldstop. De praktijk werkt niet met een wachtlijst. 

Voor andere psychotherapeuten zie: www.lvvp.info. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Laatste update: