Kennismaking en intakegesprek
Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U krijgt daarom een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, meestal intakegesprek genoemd. In het intakegesprek wordt ingeschat of u aan het goede adres bent en of psychotherapie voor u geschikt is. Als dat het geval is volgen meestal nog een of twee gesprekken om uw problematiek verder in kaart te brengen en tot een behandelplan te komen. Tijdens deze gesprekken zal ik proberen uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ik zal u vragen stellen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby's, uw relatie(s). Van belang is ook uw voorgeschiedenis. Wat hebt u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen; wat ervaart u als positief en wat als negatief?

Het kan zijn dat aan u gevraagd zal worden om een of meer vragenlijsten in te vullen, om klachten en problemen te verduidelijken. Ook zal ik u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen en wat u nu wilt; welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie. Op basis van deze gegevens zal ik een (voorlopige) diagnose stellen.

Uw persoonlijke situatie
Er wordt ook een inschatting van uw incasseringsvermogen en van uw persoonlijke omstandigheden gemaakt om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm een passende vorm van hulp is. Een therapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Dat moet u aankunnen. Als iemand in zijn privé-leven grote veranderingen doormaakt of recent nare dingen heeft meegemaakt, kan therapie te veel zijn op dat moment. Het kan zijn dat ik u adviseer om een andere vorm van hulp te kiezen of dat ik u aanraad op een ander moment in therapie te gaan.

Advies voor therapie
In een adviesgesprek zal ik de mogelijkheden, en onmogelijkheden, voor therapie met u bespreken en u een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. Ook zal ik u in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of de therapie u iets lijkt. Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen.

Vragenlijsten
In de behandeling kan het zijn dat er ROM (Routine Outcome Monitoring) vragenlijsten worden afgenomen. Deze vragenlijsten worden u digitaal toegestuurd en kunt u thuis invullen.

Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de psychologische/psychotherapeutische behandeling en meet de effectiviteit van die behandeling op basis van het klachtenverloop, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten.

In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling worden afgenomen, en eventueel periodiek bij langdurende zorg. Het effect van de therapie wordt zichtbaar aan de hand van deze metingen. Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.