Alles wat u in uw behandeling vertelt is vertrouwelijk. Ik mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Ik heb geen expliciete toestemming van u nodig om van gedachten te wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat ik iets met collega's bespreek, kunt u dat zeggen. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.