Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de client contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris regio Utrecht, Noord-Holland, Zuid Holland noord, Flevoland, Friesland
Elly Laanen  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geschillencommisie voor vrijgevestigde ggz-praktijken
De client kan zijn klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. LVVP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is te bereiken via www.degeschillencommissie.nl. 

Voor verdere informatie verwijs ik u naar https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/